Ik ga voor één keer iets doen wat absoluut fout is…

ik verbreek mijn geheimhoudingsplicht en ga een hulpverleningsdossier bekend maken aan de buitenwereld…

Dossiernummer 2012-2013

Naam; Maatschappij

Roepnaam; Onze

We hebben na langdurig disciplinair onderzoek kunnen vaststellen dat Onze een sociaal emotionele beperking heeft.

ADHD is één van de conclusies wanneer het gaat om geld en macht.

Ongecontroleerd, ongenuanceerd en bovenal onbeheersd hyperactief gedrag spelen Onze Maatschappij dan parten.

Daarnaast is er sprake van een autistiform aanverwante  stoornis namelijk een gebrek aan empatie en het kunnen zien van de uniekheid van ieder mens en de waardevolle betekenis daarvan.

Dat is ook niet raar want de Dissociatieve identiteitsstoornis zorgt ervoor dat de verschillende persoonlijkheden een angstaanjagende grote aannemen, namelijk 16.774.394 en ze blijven groeien.

Ons advies daarom is Ritalin zodat Onze Maatschappij zich op de hoeveelheid aangeboden prikkels kan blijven concentreren en voor zijn burger liefde zonder geur- en kleurstoffen, uit het hart voor Jezelf en de Ander!